Vítejte na stránkách amatérské meteorologické stanice ve Smržovce

Úvod:

Předpověď pro Smržovku na příštích 48 hodin:

MeteogramDobrá rada nad zlato:

Chov včel na pozemku manželů Bradáčových

Nejsme včelaři a chovu včel nerozumíme, ale velmi dobře si pamatujeme, jak dobře a nekonfliktně, z pohledu okolní přírody i sousedských vztahů, se tu žilo do doby, než se soused p. Bradáč začal zabývat chovem včel.

Dle zveřejněného vyjádření Svazu včelařů je jednou z povinností včelaře v maximální míře předcházet sousedským sporům způsobených chovem včel. Zkušení včelaři toto pravidlo znají a dodržují.

Včelař p. Bradáč při navyšování počtu úlů použil tzv. Salámovou metodu, která je v naprostém protikladu k výše uvedenému, kdy ze 2 úlů v roce 2013 tento počet postupně navýšil na 9 patrových úlů v roce 2021.
Za celých 8 let jsme nezaznamenali jediný projev zájmu o to, zda nám jeho záliba nepůsobí problémy.

Použití tzv. Salámové metody nevyhnutelně vede ke konfliktu se sousedy. Záleží pouze na míře tolerance k postupně narůstajícím problémům.

Po celou dobu včelaření p. Bradáče jsme vnímali a současně byli upozorňováni našimi nejbližšími na narůstající problémy, ale v zájmu udržení dobrých vztahů jsme tlumili jejich reflexi.
Dnes již víme, že sdělovat problémy se včelami v rámci běžných sousedských rozhovorů vedených tzv. přes plot bylo málo důrazné.

Jakmile se udělá pěkné počasí, jsme včelami obtěžováni (většinu dne jich je ve vzduchu a na zemi tolik, že “dej pozor na včely” u nás zdomácnělo). Například chůze v trávě naboso se postupně stala, zejména pro naše vnoučata, nemožná.

Zlom nastal v sezoně roku 2021, kdy nepříjemné obtěžování včelami přešlo do ohrožování včelami.
Dostat žihadlo skoro při každém sekání trávy, utíkat před útokem agresivních včel do domu nebo do garáže při běžných činnostech okolo domu (věšení prádla, pohyb vnoučat na zahradě, …) se bohužel stalo běžnou součástí našeho života.
Při sklízení rybízu došlo po útoku včel k píchnutí žihadla do očního víčka - dle vyjádření lékaře šlo reálně o ohrožení oka. Po této neblahé zkušenosti při podobných činnostech používáme pracovní brýle.

5 měsíců po naší písemné žádosti o řešení problémů se včelami, včelař p. Bradáč avizuje přemístění 2 úlů, které zřejmě o něco sníží četnost problémů, ale celkovou situaci neřeší.

Skutečné řešení přinese realizace varianty 1 nebo 2.

Varianta 1 - návrat do roku 2013, kdy včelař p. Bradáč měl 2 úly a včelí imise se jevily jako snesitelné.

Varianta 2 - přemístění úlů od jara do podzimu do takové vzdálenosti, kdy nebude docházet popsaným negativním jevům.
Pokud včelař p. Bradáč potřebuje k uspokojení své záliby více než 2 úly a současně chce, dle vlastního vyjádření, přispět k zajištění potravinové soběstačnosti naší země, je toto v praxi osvědčená a hojně využívaná varianta.
To, jak jsme mohli užívat venkovní prostory u našeho domu do roku 2013, má pro nás tak velkou hodnotu, že jsme se rozhodli nabídnout pomoc, případně finanční spoluúčast na nákladech spojených s přemístěním úlů a to i přes aktuální zvyšování životních nákladů, které významně zasahují i nás dva starobní důchodce.

Dále doporučujeme na nejbližší schůzi ZO ČSV Smržovka informovat o nevhodnosti aplikace tzv. Salámové metody při rozšiřování chovu včel a zvyšování počtu úlů a důsledcích, ke kterým vede. Nejvhodnější by byla naše osobní účast, kde bychom rádi vlastní zkušenost dopodrobna popsali, doprovodili foto a video dokumentací a zodpověděli případné dotazy.

Marcela a Karel Randákovi
Luční 1376
468 51 Smržovka

březen 2022

Radar - srážky:


Aktuální data ze Smržovky:

Teplota
s
Barometr
s
Vlhkost
s
Sluneční záření
s
Srážky
s
Rychlost větru
s
UV - Index
s

Minimální a maximální hodnoty za posledních 24 hodin, Srážky za dnešní den